Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Hotaru Tomoe

Hotaru TomoeNew Sailors

» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao Thổ
2. Mặt trăng
3. Sao Mộc
Sica Usako
avatar

avatarSica UsakoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 56
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị ( mem xin vào )

- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị 
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị 
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị

 -Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
Tachibana Misa
avatar

avatarTachibana MisaPrincess Trial

» Kingdom Kingdom : Sao Kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 35
» Crystals Crystals : 136
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Princess Trial3. Sao thủy 

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim (muốn đăng ký vào vương quốc sao Kim)

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
 
Neo Queen Serentiny
avatar

avatarNeo Queen SerentinyNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
» Crystals Crystals : 4
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy 

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
thanhieuloc

thanhieulocNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
» Crystals Crystals : 4
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsTôi muốn vào vương quốc hoàng kim.
Capricorn
avatar

avatarCapricornSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao Thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 137
» Crystals Crystals : 1042
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Sailor ChibiCho tớ vào Vương Quốc Sao Thổ
Len Kagamine

Len KagamineNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Hoàng Kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
» Crystals Crystals : 28
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors1.Hoàng kim:Nơi hoàng tử địa cầu cai trị(Muốn đăng kí vào vương quốc Hoàng kim)


2.Mặt trăng

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Dark Lady
avatar

avatarDark LadyNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 7
» Crystals Crystals : 11
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
.Bori.
avatar

avatar.Bori.Small Lady

» Kingdom Kingdom : Sao Diêm Vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
» Crystals Crystals : 509
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Small Lady1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương (đây là nơi muốn vào)10. Sao thổ


Yuko_chan

Yuko_chanNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : 11
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng
2.Hoàng kim
3. Sao thủy 
4. Sao hỏa
5. Sao mộc ( Muốn đăng ký vào vương quốc Sao Mộc )
6. Sao kim
7. Sao thiên vương
8. Sao hải vương
9. Sao diêm vương
10. Sao thổ
Dâu Dân
avatar

avatarDâu DânNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8
» Crystals Crystals : 26
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors1.Mặt trăng 

2.Hoàng kim

3. Sao thủy 

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim (muốn đăng kí vào vương quốc sao kim)

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Kiyoguchi Miyako
avatar

avatarKiyoguchi MiyakoNew Sailors

» Huy hiệu Huy hiệu :
Huy hiệu của Miyako:» Kingdom Kingdom : Mặt Trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 14
» Crystals Crystals : 580
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy 

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Nanami-chan
avatar

avatarNanami-chanNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 9
» Crystals Crystals : 517
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailorscho mình vào Vương quốc sao mộc <3
Niji Visnuko
avatar

avatarNiji VisnukoPrincess

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Mặt Trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 175
» Crystals Crystals : 172
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 4


PrincessCho mình vào vương quốc mặt trăng


Yuki_Hime

Yuki_HimeNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : 502
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao Thổ (Muốn đăng ký vào vương quốc Sao Thổ)

2. Sao Diêm Vương

3. Sao Hải Vương

4. Sao Thiên Vương

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao Hoả

8. Sao Thuỷ

9. Mặt Trăng

10. Hoàng Kim
Barbie Ayumi
avatar

avatarBarbie AyumiSailor Moon

» Kingdom Kingdom : Sao Thuỷ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 238
» Crystals Crystals : 893
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 3


Sailor MoonCho mình vào đâu cũng được.
Hikari Hime
avatar

avatarHikari HimeSmall Lady

» Kingdom Kingdom : Mặt Trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 138
» Crystals Crystals : 139
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


Small Lady1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy 

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
sansan
avatar

avatarsansanNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10
» Crystals Crystals : 26
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị
 mình muốn đc vào vương quốc sao hỏa :">
 ad ơi giúp mình nhé mình là mem mới
CEF TM
avatar

avatarCEF TMSailor Moon

» Kingdom Kingdom : Hoàng Kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 280
» Crystals Crystals : 673
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Sailor Moon- Hoàng kim
- Mặt trăng
- Sao Kim
- Sao thuỷ
- Sao Hoả
- Sao Thiên Vương
- Sao Mộc
- Sao hải vương
- Sao diêm vương
...
kimdidingusay
avatar

avatarkimdidingusayNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Hải Vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
» Crystals Crystals : 3
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailorsmình muốn đăng kí vào;
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị 
mình là thành viên mới mong mọi người giúp đỡ
Lita Jupiter
avatar

avatarLita JupiterSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao Mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 124
» Crystals Crystals : 101
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 3


Sailor ChibiCho mình vào Vương Quốc Sao Mộc
Rei711
avatar

avatarRei711New Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 28
» Crystals Crystals : 34
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị ( muốn đăng kí vào vương quốc mặt trăng )
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị 
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị 
-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị 
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
Moon Light
avatar

avatarMoon LightNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Thiên Vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 44
» Crystals Crystals : 59
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsCho mình vào Vương Quốc sao Thiên Vương ^^
Thỏ Ngọc Usagi
avatar

avatarThỏ Ngọc UsagiNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 13
» Crystals Crystals : 9
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsCho mình qua Vương Quốc mặt trăng
Dark moon angel
avatar

avatarDark moon angelNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 30
» Crystals Crystals : 45
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng 

2.Hoàng kim

3. Sao thủy 

4. Sao hỏa

5. Sao mộc ( Muốn đăng ký vào vương quốc sao mộc)

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Sponsored content

Sponsored content
Sponsored contentChia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog