Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Nagare-hoshi
avatar

avatarNagare-hoshiNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 7
» Crystals Crystals : 16
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Sao thổ

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Mặt trăng
Meioh Setsuna
avatar

avatarMeioh SetsunaNew Sailors

» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : 3
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương ( Muốn đăng ký vào vương quốc Sao Diêm Vương )

10. Sao thổ
mimict
avatar

avatarmimictNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 9
» Crystals Crystals : 9
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors
1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Setsuna Meioh
avatar

avatarSetsuna MeiohNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao diêm vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 6
» Crystals Crystals : 6
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsMeioh Setsuna đã viết:1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương ( Muốn đăng ký vào vương quốc Sao Diêm Vương )

10. Sao thổ
Kira Ngố-Chan
avatar

avatarKira Ngố-ChanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 110
» Crystals Crystals : 127
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


Sailor ChibiVương Quốc Hoàng Kim
Vương Quốc Sao Diêm Vương
nahjkhjk

nahjkhjkNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsUsagi Tsukino đã viết:1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ

@All : Mọi người làm theo mẫu giống như tớ vừa làm cho mọi người , nhé chỉ vào được 1 vương quốc thui nha .
♥Venus♥Sailor
avatar

avatar♥Venus♥SailorSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 165
» Crystals Crystals : 309
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 0


Sailor Chibi1.Sao Kim( đăng ký )
2. Sao Hỏa
3. Sao Mộc
4.Sao Thủy
5.Sao diêm vương
6. Sao hải vương
7. Sao thiên vương
8. Sao thổ
9. Hoàng Kim
10 . Mặt trăng
Yummiah
avatar

avatarYummiahNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 25
» Crystals Crystals : 111
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc ( đăng ký vào vương quốc sao mộc )

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Reina Ashiki
avatar

avatarReina AshikiNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 12
» Crystals Crystals : 171
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsTôi vào vương quốc Mặt trăng nhé ' '
Usagi_moon
avatar

avatarUsagi_moonSailor Moon

» Huy hiệu Huy hiệu :

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 238
» Crystals Crystals : 532
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


Sailor Moon1. Mặt Trăng
2. Hoàng Kim
3. Sao Kim
4. Sao Thủy
5. Sao Mộc
6. Sao Thiên Vương
7. Sao Hải Vương
8. Sao Thổ
9. Sao Diêm Vương
Mioko Ishiyama
avatar

avatarMioko IshiyamaNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thủy
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : 11
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors
1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy ( đăng ký vào vương quốc sao thuỷ ^^ )

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
____________________________________

Sẵn tiện mình là mem mới ~ Xin đc mọi người tận tình chỉ dạy thêm ạh * cúi đầu *
Naoko Mitsuki
avatar

avatarNaoko MitsukiNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 68
» Crystals Crystals : 77
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị
-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)
Amethyst
avatar

avatarAmethystNew Sailors

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
» Crystals Crystals : 3565
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors1.Hoàng kim

2.Mặt trăng

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Sailormecury

SailormecuryNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thủy
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 6
» Crystals Crystals : 6
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc
6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Kagamine Rinto
avatar

avatarKagamine RintoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 99
» Crystals Crystals : 161
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1..Hoàng kim

2..Mặt trăng

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Yumi lyoko
avatar

avatarYumi lyokoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
» Crystals Crystals : 13
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng ( đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Chanh
avatar

avatarChanhNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 9
» Crystals Crystals : 18
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Hoàng kim

2.Mặt trăng

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Sherry Sakura
avatar

avatarSherry SakuraNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 39
» Crystals Crystals : 158
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsMặt trăng
Thủy
Kim
Mộc
Hỏa
Thiên vương
Hải vương
Diêm vương
Thổ
Hoàng Kim
sun-chan
avatar

avatarsun-chanSailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 107
» Crystals Crystals : 50
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 7


Sailor Chibi
1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ ( đăng ký vào vương quốc sao thổ )
Mars-Raye Hino

Mars-Raye HinoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao hỏa

2. Sao kim

3. Sao mộc

4. Sao thủy

5. Sao diêm vương

6. Sao thiên vương

7. Sao hải vương

8. Sao thổ

9. mặt trăng

10. hoàng kim
Lười-kun
avatar

avatarLười-kunNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
» Crystals Crystals : 12
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsĐăng kí vào vương quốc hoàng kim
Cà Chua
avatar

avatarCà ChuaNew Sailors

» Huy hiệu Huy hiệu :

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 40
» Crystals Crystals : 3307
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors
1. Sao kim
2.Mặt trăng
3. Hoàng kim (muốn đăng ki vào Hoàng kim)
4. Sao hỏa
5. Sao mộc
6. Sao thuỷ
7. Sao thiên vương
8. Sao hải vương
9. Sao diêm vương
10. Sao thổ
Kwon Sano
avatar

avatarKwon SanoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 50
» Crystals Crystals : 119
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao Kim (muốn vào sao Kim)
2. Sao Thủy
3. Sao Hỏa
4. Mặt Trăng
5. Sao Mộc
6. Sao Thổ
7. Sao Thiên Vương
8. Sao Hải Vương
9. Sao Diêm Vương
10. Hoàng Kim
♥Niizuma Eiji♥
avatar

avatar♥Niizuma Eiji♥New Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : 11
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsSao thổ,na ~~
Mizuno_chan

Mizuno_chanNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao hải vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
» Crystals Crystals : 104
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsVương quốc sao hải vương
Vương quốc sao thiên vương
Vương quốc sao thủy
Vương quốc sao kim
Vương quốc sao hỏa
Vương quốc sao mộc
Vương quốc sao thổ
Vương quốc sao diêm vương
Vương quốc hoàng kim
Sponsored content

Sponsored content
Sponsored contentChia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog