Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

jessicakimanh
avatar

avatarjessicakimanhNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 6
» Crystals Crystals : 6
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao Mộc ( đăng ký vào vương quốc sao mộc)

2.Mặt trăng

3. Sao Thủy

4. Sao Thiên Vương

5. Sao Kim

6. Sao diêm vương

7. Sao thổ

8. Sao hải vương

9. Hoàng kim

10. Sao hỏa
Money-chan
avatar

avatarMoney-chanSailor Jutiper

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Sao hải vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 544
» Crystals Crystals : 788
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


Sailor Jutiper1. Sao hải vương( Muốn đăng ký vào vương quốc sao hải vương )

2.Sao kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Hoàng kim

7. Sao thiên vương

8.Mặt trăng

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
rinky_pinky
avatar

avatarrinky_pinkyNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 26
» Crystals Crystals : 35
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Mặt trăng (Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng)
2. Sao Hải Vương
3. Sao Mộc
4. Sao Thủy
5. Sao Thổ
6. Sao Diêm Vương
7. Sao Kim
8. Hoàng Kim
9. Sao Thiên Vương
10. Sao Hỏa
..::yummi::..
avatar

avatar..::yummi::..New Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : 2
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao Hỏa (Muốn đăng ký vào vương quốc sao Hỏa)
2. Sao Thiên Vương
3. Hoàng Kim
4. Sao Kim
5. Sao Thủy
6. Sao Mộc
7. Mặt Trăng
8. Sao Hải Vương
9. Sao Thổ
10. Sao Diêm Vương
thienthanbongtoi_98
avatar

avatarthienthanbongtoi_98New Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Mặt trăng (Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng)
2. Sao Hải Vương
3. Sao Mộc
4. Sao Thủy
5. Sao Thổ
6. Sao Diêm Vương
7. Sao Kim
8. Hoàng Kim
9. Sao Thiên Vương
10. Sao Hỏa
Akimoto Ayumu
avatar

avatarAkimoto AyumuNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao diêm vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10
» Crystals Crystals : 28
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsSao thiên vương
Sao diêm vương
Sao hải vương
Sao hỏa
Sao thủy
Sao mộc
Sao kim
Sao thổ
Mặt trăng
Hoàng kim
suaconlonton13
avatar

avatarsuaconlonton13New Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors- Sao kim

- Sao hỏa

- Mặt trăng

- Hoàng kim

- Sao thủy

- Sao thổ

- Sao diêm vương

- Sao thiên vương

- Sao hải vương

- Sao mộc
Lyh

LyhNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị
-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
Li shaoran
avatar

avatarLi shaoranNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 19
» Crystals Crystals : 94
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng
2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim ( Muốn đăng ký vào vương quốc sao kim )

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
makochan_trangjup^^
avatar

avatarmakochan_trangjup^^New Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
» Crystals Crystals : 21
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. sao moc (muon dang ky vao vuong quoc sao moc)
2.sao hoa
3.sao kim
4.sao thuy
5. mat trang
6.hoang kim
7.sao hai vuong
8.sao thien vuong
9.sao tho
10. sao diem vuong
Rie Tsubaki
avatar

avatarRie TsubakiSmall Lady

» Kingdom Kingdom : Sao diêm vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 24
» Crystals Crystals : 143
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Small Lady- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị
-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị


xin vào sao diêm vương ạ :">


[♥] Chuki [♥]
avatar

avatar[♥] Chuki [♥]New Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 13
» Crystals Crystals : 31
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim ( đăng kí vào đây)

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Kim Jun Han
avatar

avatarKim Jun HanVCassiopeia

» Huy hiệu Huy hiệu :

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 156
» Crystals Crystals : 1190
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


VCassiopeia-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị
-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị

Người tôi yêu luôn luôn mỉm cười trước mặt tôi

Nhưng ẩn sau nụ cười lại là nỗi mất mát lớn

Làm tôi càng muốn yêu thương và bảo vệ

Anh ấy ... mãi mãishugochara123
avatar

avatarshugochara123New Sailors

» Kingdom Kingdom : sao thủy
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 9
» Crystals Crystals : 32
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Sao Thủy ( Đăng ký vào sao thủy )
-Sao Kim
-Sao Hỏa
-Sao Thổ
-Sao Mộc
Chỉ mún nhiu đó thui! hihi
Haruya
avatar

avatarHaruyaNew Sailors

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 9
» Crystals Crystals : 2019
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors-Vương quốc hoàng kim: Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)

Cho bạn đăng ký nha :02: cấm phân biệt đối xử nha :24: I'm a boy, you know it~
Yuuki-kun
avatar

avatarYuuki-kunKing

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 65
» Crystals Crystals : 855
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


King-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)
-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị

Cho em vô 3 group này :40:


Cam_chàn
avatar

avatarCam_chànNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 13
» Crystals Crystals : 22
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Vương quốc sao kim (muốn đăng kí vào vương quốc sao kim )
-Vương quốc sao thủy
-Vương quốc sao hỏa
-Vương quốc sao mộc
-Vương quốc sao thiên vương
- Vương quốc mặt trăng
-Vương quốc sao diêm vương
-Vương quốc sao thổ
-Vương quốc hoàng kim
-Vương quốc sao hải vương
Kimmy Yuna

Kimmy YunaNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsCho tui vào
Vương quốc Sao Hoả:
Vương Quốc Sao Kim:
Vương Quốc mặt trăng
(Tui là mem ms mong giúp đỡ nhìu)
Lanna

LannaNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Sao Thủy
-Sao Kim ( Đăng ký vào sao Kim )
-Sao Hỏa
-Sao Thổ
-Sao Mộc
:03: cho mk vô nghen
Sakura Avalon

Sakura AvalonNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 38
» Crystals Crystals : 73
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailorscho mình vào sao kim nka
Yume Yuzuki
avatar

avatarYume YuzukiNew Sailors

» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 12
» Crystals Crystals : 21
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị (Cho mềnh vào đây nhá)
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị
-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
Chiyoko

ChiyokoPrincess Trial

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Sao hải vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 526
» Crystals Crystals : 3320
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 8


Princess Trial1. Hải Vương (cho mình vào nhá hoặc thiên vương cũng được)
2. Thiên Vương
Ngoài 2 nơi này mình ko vào vương quốc nào đâu :18: Duyệt giúp mình nhen :60: nice to meet y'all
~Munsu Bấy Bì~
avatar

avatar~Munsu Bấy Bì~Sailor Chibi

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 110
» Crystals Crystals : 191
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Sailor Chibi
1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim (Muốn đăng ký vào vương quốc sao kim)

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Bi Bí Ngô

Bi Bí NgôNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : -9
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Chibi_Usa
avatar

avatarChibi_UsaSailor Moon

» Kingdom Kingdom : Sao thiên vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 267
» Crystals Crystals : 7
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


Sailor Moon1.Mặt Trăng
2.Sao Thủy
3.Sao Hỏa
4.Sao Mộc
5.Sao Kim
6.Sao Diêm Vương
7.Sao Hải Vương
8.Sao Thiên Vương(Muốn đăng kí vào vương quốc sao Thiên Vương)
9.Sao Thổ
Sponsored content

Sponsored content
Sponsored contentChia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog