Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Makoto Kino
avatar

avatarMakoto KinoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao mộc
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 17
» Crystals Crystals : 26
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Vương quốc sao mộc (mún đăng kí vào vương quốc sao mộc)
-Vương quốc sao kim
-Vương quốc mặt trăng
-Vương quốc hoàng kim
-Vương quốc sao thủy
-Vương quốc sao hỏa
-Vương quốc sao diêm vương
-Vương quốc sao thổ
-Vương quốc sao hải vương
-Vương quốc sao thiên vương
●๋•Kaiou Michiru●๋•
avatar

avatar●๋•Kaiou Michiru●๋•Sailor Moon

» Kingdom Kingdom : Sao thiên vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 234
» Crystals Crystals : 688
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 4


Sailor MoonCho Su sửa lại với :31:

-Vương quốc sao thiên vương
-Vương quốc sao hải vương
-Vương quốc sao hỏa
-Vương quốc hoàng kim
-Vương quốc sao thổ
-Vương quốc sao thủy
-Vương quốc sao mộc
-Vương quốc sao kim
- Vương quốc mặt trăng
-Vương quốc sao diêm vương
Ore-san
avatar

avatarOre-sanSmall Lady

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 41
» Crystals Crystals : 567
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 3


Small Lady-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
Cái này nha xD Lười viết ra quá
Nếu không được nhét đại vào nhóm nào cũng được =))~


A Wandering Dream

A Wandering DreamNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Crystals Crystals : 11
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao kim

2. Sao hoả

3. Sao Thiên Vương

4. Sao thuỷ

5. Sao Hải vương

6. Sao thổ

7. Sao mộc

8. Sao diêm vương

9. Hoàng kim

10 Mặt trăng
Yuusetsu
avatar

avatarYuusetsuNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 18
» Crystals Crystals : 64
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào) [vô đây]

- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị

-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị

-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị

-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị

-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị

-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị

-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị

-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị

-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
Princess Serenity
avatar

avatarPrincess SerenityQueen

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
» Crystals Crystals : 5312
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


QueenVương quốc mặt trăng ~


Rei Hino
avatar

avatarRei HinoRei Hino

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Sao hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 271
» Crystals Crystals : 4234
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


Rei Hino1.Mặt trăng

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa( Muốn đăng ký vào vương quốc sao hỏa )

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Kai Aki
avatar

avatarKai AkiHikaru Airi

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Sao hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 952
» Crystals Crystals : 3275
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 6


Hikaru Airi
.Các Vương quốc trong Thiên niên kỷ bạc

-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị
-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị
-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị
-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị
-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị
-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị
-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị
- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị
-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào)

Minako-chan
avatar

avatarMinako-chanNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 32
» Crystals Crystals : 62
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New SailorsVương quốc sao kim
nogo-chan

nogo-chanNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
» Crystals Crystals : 12
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsVương quốc mặt trăng ạ :''3
Tjeu Lang
avatar

avatarTjeu LangSmall Lady

» Huy hiệu Huy hiệu :

» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 43
» Crystals Crystals : 2941
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 11


Small Lady1. Hoàng kim( Muốn đăng ký vào đây)

2.Sao kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Mặt trăng

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Lucia-chan
avatar

avatarLucia-chanSailor Chibi

» Huy hiệu Huy hiệu :

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 111
» Crystals Crystals : 6595
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


Sailor Chibi- Vương quốc mặt trăng
-Vương quốc sao kim
-Vương quốc sao thổ
-Vương quốc hoàng kim
-Vương quốc sao thủy
-Vương quốc sao hỏa
-Vương quốc sao mộc
Mizu_Lucifer

Mizu_LuciferNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thủy
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1
» Crystals Crystals : 1
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors-Vương quốc sao thủy
- Vương quốc mặt trăng
-Vương quốc hoàng kim
-Vương quốc sao thủy
-Vương quốc sao hỏa
-Vương quốc sao mộc
-Vương quốc sao thiên vương
-Vương quốc sao hải vương
-Vương quốc sao diêm vương
-Vương quốc sao thổ
Touko
avatar

avatarToukoNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thủy
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
» Crystals Crystals : 23
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailorssao thủy

mặt trăng

hoàng kim

sao hỏa

sao mộc

sao kim

sao thiên vương

sao hải vương

diêm vương

sao thổ
Chika-Stu
avatar

avatarChika-StuSailor Moon

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 224
» Crystals Crystals : 551
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Sailor Moon1.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Misa Michiki
avatar

avatarMisa MichikiPrincess

» Kingdom Kingdom : Sao hải vương
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 47
» Crystals Crystals : 124
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


Princess-Vương quốc sao hải vương : Nơi công chúa sao hải vương cai trị

- Vương quốc mặt trăng : Nơi công chúa mặt trăng cai trị

-Vương quốc sao thủy : Nơi công chúa sao thủy cai trị

-Vương quốc hoàng kim : Nơi hoàng tử địa cầu cai cai trị (Dành cho mem Nam đk vào) [vô đây]

-Vương quốc sao hỏa : Nơi công chúa sao hỏa cai trị

-Vương quốc sao mộc : Nơi công chúa sao mộc cai trị

-Vương quốc sao kim : Nơi công chúa sao kim cai trị

-Vương quốc sao thiên vương : Nơi công chúa sao thiên vương cai trị

-Vương quốc sao diêm vương : Nơi công chúa sao diêm vương cai trị

-Vương quốc sao thổ : Nơi công chúa sao thổ cai trị
Saeki Lucifer
avatar

avatarSaeki LuciferNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8
» Crystals Crystals : 15
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors.Mặt trăng ( Muốn đăng ký vào vương quốc mặt trăng )

2.Hoàng kim

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương

10. Sao thổ
Hwang_Meimei
avatar

avatarHwang_MeimeiNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 76
» Crystals Crystals : 681
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors1. Sao kim (mún đăng kí vào đây)
2.Hoàng kim

3.Sao thủy

4.Sao hỏa

5.Sao mộc

6.Sao thiên vương

7.Sao hải vương

8.Sao thổ

9.Sao diêm vương

10.Mặt trăng (sorry,mình ko thik cái nì)
Dark_Dream
avatar

avatarDark_DreamNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 27
» Crystals Crystals : 585
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 0


New SailorsSao kim

Mặt trăng

Hoàng kim

Sao thủy

Sao hỏa

Sao mộc

Sao thiên vương

Sao hải vương

Sao diêm vương

Sao thổ
Minako Aino_Venus
avatar

avatarMinako Aino_VenusNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 46
» Crystals Crystals : 96
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailors1. Sao kim ( muốn đăng kí vào đây)

2. Sao hỏa

3. Sao thủy

4. Sao mộc

5. Mặt trăng

6. Sao hải vương

7. Sao diêm vương

8. Sao thổ

9. hoàng kim

10. sao thiên vương

hElLgIrL_aIeNmA
avatar

avatarhElLgIrL_aIeNmAV.I.P Sailor

» Huy hiệu Huy hiệu :

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 415
» Crystals Crystals : 2558
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 9


V.I.P SailorVương quốc mặt trăng
-Vương quốc hoàng kim
-Vương quốc sao thủy
-Vương quốc sao hỏa


Dòngie
avatar

avatarDòngieKing

» Huy hiệu Huy hiệu :
» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 32
» Crystals Crystals : 2661
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


King- Vương quốc mặt trăng
-Vương quốc hoàng kim
-Vương quốc sao thủy
-Vương quốc sao hỏa
-Vương quốc sao mộc
-Vương quốc sao kim
-Vương quốc sao thiên vương
-Vương quốc sao hải vương
-Vương quốc sao diêm vương
-Vương quốc sao thổ


sakurachan
avatar

avatarsakurachanNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao thổ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 42
» Crystals Crystals : 702
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 2


New Sailors1. Sao Thổ

2. Sao Hải Vương

3. Sao Diêm Vương

4. Sao Thủy

5. Sao Mộc

6. Sao Hỏa

7. Sao Kim

8. Hoàng Kim

9. Mặt Trăng

10. Sao Thiên Vương
Vani{♥}
avatar

avatarVani{♥}Small Lady

» Kingdom Kingdom : Hoàng kim
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 88
» Crystals Crystals : 367
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 4


Small Lady2.Hoàng kim( muốn đăng kí vào day)

3. Sao thủy

4. Sao hỏa

5. Sao mộc

6. Sao kim

7. Sao thiên vương

8. Sao hải vương

9. Sao diêm vương (muốn đang kí vào vương quốc sao Diêm vương )

10. Sao thổ

1. Mặt trăng


bong bong

bong bongNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Mặt trăng
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
» Crystals Crystals : 5
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New Sailorsnick:bong bong
1. vuong quoc mat trang
Sponsored content

Sponsored content
Sponsored contentChia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog