Sailor Moon Fan Club
Xin chào mừng đến với Sailor Moon Fan Club Vietnamnese , rất hoang nghênh mọi người đã đến diễn đàn ,cùng chúng mình nha !


Gửi bài mới Trả lời chủ đề này

Barbie Ayumi
avatar

avatarBarbie AyumiSailor Moon

» Kingdom Kingdom : Sao Thuỷ
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 238
» Crystals Crystals : 893
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 3


Sailor Moon

{L_POST_NEW_TOPIC}


{L_POST_REPLY_TOPIC}

{POLL_DISPLAY}
  

{TOPIC_TITLE}{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC} {L_VIEW_NEXT_TOPIC} {L_GOTO_DOWN}

{PAGINATION}
{L_AUTHOR}

https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_01.png ">https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_02.png ">https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_03.png ">
https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_04.png ">

{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_06.png ">
https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_07.png ">https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_08.png ">https://2img.net/h/i440.photobucket.com/albums/qq126/long1256/GAGA/thtx_09.png ">{postrow.displayed.POSTER_NAME}
Hiện:
{postrow.displayed.ONLINE_IMG}

{postrow.displayed.POSTER_RANK}

{postrow.displayed.RANK_IMAGE}

   

               
               
               
               
                               {postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}                              
{postrow.displayed.POSTER_PERSONALIZED_PROFILE}  
 
{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} {postrow.displayed.POST_DATE}


if (str=='Message not voted')
{str='Bài viết này chưa được cảm ơn.';
}else {str=str.replace('Message reputation :','Được cảm ơn:');
str=str.replace('100%','');
str=str.replace('(','');
str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','lần.');
str=str.replace('s','');
} if(str=='Bài viết này chưa được cảm ơn.')
{str='Được cảm ơn: 1 lần';
}else{
for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
{if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
{str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML=''+ str+'';
">Bạn chưa cảm ơn người này

{postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toplef10.gif ">https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/untitl11.jpg ">https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toprig10.gif ">
" target="_blank" rel="nofollow">https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toplef10.jpg">
{postrow.displayed.MESSAGE}       

               

        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


   
   
   


   

       

            Chữ ký của {postrow.displayed.POSTER_NAME}
           

{postrow.displayed.SIGNATURE}
       

   


        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


   
   
   


   

       

            Tài sản của {postrow.displayed.POSTER_NAME}
           

{postrow.displayed.POSTER_RPG}
       

   


            

var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';

if (str=="Message not voted")
{str="Bài viết này chưa được cảm ơn.";document.write(str);
}
else {str=str.replace("Message reputation :","Được cảm ơn:");
str=str.replace("100%","");
str=str.replace("(","");
str=str.replace(")","");str=str.replace("vote","lần.");
str=str.replace("s","");
document.write(str);
}

   
{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/toprig11.gif ">
https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom10.gif ">https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom10.jpg ">https://i.servimg.com/u/f47/12/57/11/23/bottom11.gif ">


https://redcdn.net/ihimizer/img221/430/unled1ybm.png ">


{postrow.displayed.ICQ_IMG}

{postrow.hidden.MESSAGE}

{no_post.L_NO_POST}

 
{TOPIC_TITLE}{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC} {L_VIEW_NEXT_TOPIC} {L_BACK_TO_TOP}

  
  {PAGE_NUMBER}{PAGINATION}
{S_WATCH_TOPIC}  {QUICK_REPLY_FORM}


{L_TABS_PERMISSIONS}{S_AUTH_LIST}
{L_INDEX}{NAV_SEP}{L_ALBUM}{NAV_CAT_DESC}-
{L_POST_NEW_TOPIC}


{L_POST_REPLY_TOPIC}


{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT}
{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}{S_TOPIC_ADMIN}
{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}


アリアナ
avatar

avatarアリアナNew Sailors

» Kingdom Kingdom : Sao Hỏa
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 71
» Crystals Crystals : 51
» Điểm cám ơn Điểm cám ơn : 1


New SailorsDie hết rồi  :01: Chia sẻ trang này

 

Gửi bài mới Trả lời chủ đề này(Bạn phải Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời bài viết.)

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com